6950 Tillsynsavgifter myndigheter

Kostnader för tillstånd för alkoholservering, tillstånd av olika myndigheter, tillsynsavgifter, miljöavgifter.

6
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License