6982 Föreningsavgifter, ej avdragsgilla

Medlemsavgifter är oftast inte en skattepliktig intäkt för t.ex. föreningen och därför ingen avdragsgill kostnad.

6
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License