6990 Övriga externa kostnader

Bolagsverket - regestreringsbevis, revisorändring.
Påminnelseavgifter och dröjsmålsavgifter.

6
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License