6992 Övriga ext.kostnader, ej avdragsg.

Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla.
PBot, parkeringsböter, böter, gåvor / gåva till insamlingar eller organisationer.

6
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License