6997 Övr. tjänster inom EU

Köpta varor / tjänster som laddas ner via internet och som inte levereras i brev eller paket anses vara en tjänst. T.ex. programvaror, virusprogram.

Se även Elektronisk handel

Förutom kontot 4535 behövs ett generellt konto för dessa tjänster eftersom det även ska kunna styras till momsdeklaration.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License