7321 Skattefria traktamenten, Sverige

Vid tjänsteresa i Sverige kan du få högst 210 kr skattefritt för varje hel dag.

Halv dag räknas om resan börjar kl. 12.00 eller senare eller avslutas kl. 19.00 eller tidigare.

7322 Skattepliktiga traktamenten, Sverige

Se Traktamente.

7
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License