7331 Skattefria bilersättningar

Bilersättning eller milersättning.
En anställd som använder sin egen bil i tjänsten kan av arbetsgivaren få ersättning för sina kostnader med 18,50 kr/mil (2009). Körjournal bör finnas.

Se även Bilavdrag.

7
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License