7388 Ersättning för erhållna förmåner

Krediteras för anställdas förmåner, t.ex. Drivmedelsförmån eller förmånsbil. Nettolöneavdrag.

7
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License