7610 Utbildning

Utgifter för t.ex. utbildning, kurser, konferanser, mässor, museum och utställningar.
Mässa, mässbesök, museumbesök, entréavgifter

7
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License