7830 Avskrivningar på maskiner och inventarier

Debiteras för avskrivningar enligt plan. Vid behov, se underkonton.

Se Avskrivningar.

7
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License