Export

Export: omsättningen sker utanför EG.
Utförsel: omsättningen sker inom EG.

Åland är ett undantag, hanteras som export - utanför EG.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License