Taxeringsår

Taxeringsår är det år deklaration lämnas och skatten och inkomsten faställs för året dessförinnan vilket kallas för inkomstår eller beskattningsår. För aktiebolag gäller räkenskapsår.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License