Utförsel

Utförsel: omsättningen sker inom EG.
Export: omsättningen sker utanför EG.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License