Kontoplantest

6997 Övr. tjänster inom EU Köpta varor / tjänster som laddas ner via internet och som inte levereras i brev eller paket anses...
5940 Utställningar och mässor Utställningar och mässor
2618 Vilande utgående moms, oreducerad Se Förskott från kunder.
2420 Förskott från kunder Se Förskott från kunder.
7974 Förlust vid avyttring av bilar och andra transportmedel Se Bilförsäljning
7570 Premier för arbetsmarknadsförsäkringar Avgifter för bl.a. AFA / FORA
3974 Vinst vid avyttring av bilar Se Bilförsäljning
3973 Vinst vid avyttring av maskiner och inventarier Se Bilförsäljning
5012 Hyra för garage
5030 Värme Utgifter för lokalens uppvärmning.
5020 El för belysning El för belysning (värme) av lokaler. För värme kan även 5030 Värme användas.
5070 Reparation och underhåll av lokaler Reparation, tillbyggnad och underhåll av lokaler.
7620 Sjuk och hälsovård Företagshäsovård, plåster, läkemedel, läkardvårdsersättning, terminalglasögon och friskvård. Se...
5800 Resekostnader Utgifter i samband med resor - parkeringsavgifter, färdbiljetter, taxi m.m. Vid hyrbil är endast...
1890 Nedskrivning av kortfristiga placeringar Enligt ÅRL ska aktier och andelar som är omsättningstillgångar värderas enligt lägsta värdets...
8370 Nedskrivningar av kortfristiga placeringar Nedskrivning av tillfälliga placeringar i aktier och andelar. -se även konto 1890 Nedskrivning av...
1513 Kundfordringar - delad faktura Se Fakturamodellen
1511 Kundfordringar, ROT och hushållsarbeten Se Fakturamodellen
1610 Kortfristiga fordringar hos anställda T.ex. förskott, lån eller privata kostnader som ska dras på lön.
1250 Datorer Utgifter för hårdvara. Datorer, servrar, skrivare m.m.

page 1 of 6123456next »
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License