Kontoplantest

8350 Resultat vid aktieförsäljning Vinst (Kredit) eller förlust (Debet). Se Aktiehandel.
8314 Skattefria ränteintäkter Ränteintäkter på skattekonto.
7610 Utbildning Utgifter för t.ex. utbildning, kurser, konferanser, mässor, museum och utställningar. Mässa,...
7399 Korr konto bilförmån Se Drivmedelsförmån.
7388 Ersättning för erhållna förmåner Krediteras för anställdas förmåner, t.ex. Drivmedelsförmån eller förmånsbil....
7387 Upphöjd drivmedelsförmån Se Drivmedelsförmån.
7386 Drivmedelsförmån Se Drivmedelsförmån.
7331 Skattefria bilersättningar Bilersättning eller milersättning. En anställd som använder sin egen bil i tjänsten kan av...
7323 Skattefria traktamenten, utlandet 7324 Skattepliktiga traktamenten, utlandet Se Traktamente
7321 Skattefria traktamenten, Sverige Vid tjänsteresa i Sverige kan du få högst 210 kr skattefritt för varje hel dag. Halv dag räknas om...
4730 Erhållna rabatter Rabatt, bonus Vid behov - 4731 Erhållana kassarabatter 4732 Erhållna mängdrabatter, bonus
4535 Inköp av tjänster, annnat EG land Kontera EU moms med 2645 och 2614. SKATTEDEKLARATION Fakturabeloppet i ruta 21 momsen i ruta 30
4531 Inköp av tjänster utanför EG land Kontera moms med 2645 och 2614. SKATTEDEKLARATION Fakturabeloppet i ruta 22 momsen i ruta 30
4515 Inköp av varor, annnat EG land Inköp av varor från annat EG land. EU moms - 2645 / 2615 SKATTEDEKLARATION Fakturabeloppet i ruta 20...
4501 Inköp av varor utanför EG Inköp av varor utanför EG (import). Redovisas ej i skattedeklaration. Import - inköp av varor...
5010 Lokalhyra Avdrag för moms vid betalning eller i period som avses. Debet Belopp Kredit Belopp 1710 2440 ...
3994 Försäkringsersättningar Ersättningar och utbetalningar från försäkringsbolag. T.ex. förlust av egendom eller...
3992 Erhållna skadestånd
3308 Försäljning av tjänster, inom EU Om köparens VAT - nummer finns på fakturan behöver ej säljaren lägga på moms. Redovisas i...
3305 Försäljning av tjänster, utanför EU Export, omsättningen sker utanför EG. Redovisas i skattedeklaration på ruta 40.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License