Kontoplantest

6910 Licensavgifter Utgifter för licenser och royalties. Programvaror, program, IT-System. Se även 5420 Programvaror.
6590 Övriga externa tjänster Sökning / information i databaser, på internet.
6570 Bankkostnader Bankavgifter, kostander för bankfack.
6560 Serviceavgifter Serviceavgifter till branschorganisationer.
6550 Konsultarvoden Konsult, konsulttjänster.
6540 IT/IT-tjänster Hyra, drift, underhåll, framtagning av hemsida, Webbplats, Webb, site, Web, Webhotell. Webbhotell,...
6530 Redovisning Utgifter för redovisning, bokföring, bokslut, årsredovisning.
6420 Revision Arvoden för utförd revision. Revisor.
6352 Befarade förluster på kundfordringar Se Kundförlust.
6351 Konstaterade förluster på kundfordringar Se Kundförlust
6340 Lämnade skadestånd Ersättning vid olycksfall, skada.
6320 Självrisk Självrisker vid skada. Se Självrisk.
6230 Datakommunikation Bredband.
6150 Trycksaker Alla slags trycksaker - blanketter, brevpapper, visitkort. Visitkort kan även bokföras på 6110.
6062 Inkasso Inkasso och KFM (kronofogdemyndigheten) - avgifter. Kan även använda gruppkonto 6060...
6060 Kreditförsäljningskostnader Avgifter för kreditupplysning, kreditkontroll, inkasso och KFM (kronofogdemyndigheten). Se även 6062...
6950 Tillsynsavgifter myndigheter Kostnader för tillstånd för alkoholservering, tillstånd av olika myndigheter, tillsynsavgifter,...
6920 Patentkostnader Löpande kostnader direkt knutna till patentansökan, inlämningskostnader för ansökan,...
5960 Reklamgåvor Reklamgåvor och presentreklam. Enklare artiklar (pennor, alalmanackor, tröjor) med företagets logga...
5930 Reklamtrycksaker Reklamtrycksaker och direkreklam Reklambroschyrer, reklamkataloger och andra reklamtrycksaker. För...

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License