Kontoplantest

5910 Annonsering Reklamannonser / annonser i t.ex. press, kataloger (Gula sidorna) och program. Fakturor avseende...
5690 Övriga kostnader för transportmedel Hyra av släpvagn, utgifter för cykel.
5550 Reparation / underhåll av förbrukningsinv. Reparation och underhåll av förbrukningsinventarier.
5520 Reparation / underhåll av inventarier Reperation och underhåll av inventarier som redovisats på 1220 (1250) Inventarier och verktyg...
5510 Reparation / underhåll av maskiner Reperation och underhåll av maskiner och anläggningstillgångar som redovisats på 1210 Mskiner och...
5410 Förbrukningsinventarier Inventarier av mindre värde, korttidsinventarier kan dras som kostnad direkt. Fr.o.m. 2009...
5220 Hyra av inventarier Utgifter för hyra / leasing av t.ex. kontorsutrustning, telefoner, datorer. Man får lyfta momsen...
5210 Hyra av maskiner Utgifter för hyra / leasing av maskiner i kärnverksamheten.
5090 Övriga lokalkostnader Larm
5060 Städning Städning och renhållning. Fönsterputsning, hygien i lokaler, städare och städmaterial. Sophämtning...
5420 Programvaror Program, datorprogram, mjukvara, serviceabonnemang, virusprogram. Se även 6910 Licensavgifter.
5460 Förbrukningsmateriel Utgifter för material av mindre värde och kort varaktighet. T.ex. soppsäckar, toalettpapper,...
6110 Kontorsmateriel Pennor, tejp, block, kuvert m.m. Papper, skrivarpapper, färgpatron, bläckpatron, toner....

page 6 of 6« previous123456
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License